Lokomat


Divízia ŽKV

Divízia železničných koľajových vozidiel (ŽKV) sa zaoberá dodávkou náhradných dielov na lokomotívy a niektoré časti podvozkovej časti vagónov.

Divízia MHD

Divízia MHD sa zaoberá dodávkou elektrických, elektromechanických, mechanických, hydraulických, pneumatických a karosárskych náhradných dielov pre hromadnú dopravu.

Divízia Biomasa

Predmetom činnosti Divízie Biomasa je spracovanie drevnej hmoty na štiepku, ktorá sa následne zhodnocuje v teplárenských systémoch alebo priamym spaľovaním u odberateľov.