loading

Divízia Dýh a Preglejok

V roku 2015 sa spoločnosť A-Z Lokomat spol. s.r.o. rozhodla rozšíriť svoje podnikateľské aktivity v oblasti drevospracujúceho priemyslu a kúpila od spoločnosti Drevona NP prevádzku výroby centricky lúpaných dýh a preglejok v obci Kráľova Lehota.

Prevádzka vyrábajúca dyhy a preglejky vznikla v roku 1949 a od roku 1950 patrila pod štátny podnik Preglejka n.p., Žarnovica. Výroba sa sústredila na produkciu troch základných produktov: dyhy, latovky a preglejky. Ďalším produktom vyrábaným v tom čase boli dyhy okrasné, hlavne z exotických drevín.

V súčasnosti výroba divízie Dyhy a preglejky v Kráľovej Lehote pozostáva z výroby technických dýh a preglejok prevažne z bukového dreva a v menšom objeme aj z topoľa. Z tejto produkcie sa viac ako 80% exportuje stabilným partnerom do zahraničia.

Spoločnosť A-Z Lokomat spol. s.r.o. v súčasnosti investuje do rozvoja výroby divízie dyhy a preglejky. Tieto nové investície sa zameriavajú na zvýšenie energetickej efektivity výroby investíciou do energetického hospodárstva, predovšetkým v oblasti plastifikácie drevnej suroviny. Ďalšie investície sú zamerané na zvýšenie a skvalitnenie produkcie výroby nákupom výkonnejších a rýchlejších rotačných nožníc, doplnenia dopravníkových systémov a tiež investíciou do zvýšenia kapacity sušiarní.


 • divizia-dyh-a-preglejok-1
 • divizia-dyh-a-preglejok-2
 • divizia-dyh-a-preglejok-3
 • divizia-dyh-a-preglejok-4
 • divizia-dyh-a-preglejok-5
 • divizia-dyh-a-preglejok-6
 • divizia-dyh-a-preglejok-7
 • divizia-dyh-a-preglejok-8
 • divizia-dyh-a-preglejok-9
 • divizia-dyh-a-preglejok-10
 • divizia-dyh-a-preglejok-11
 • divizia-dyh-a-preglejok-12
 • divizia-dyh-a-preglejok-13
 • divizia-dyh-a-preglejok-14
 • divizia-dyh-a-preglejok-15
 • divizia-dyh-a-preglejok-16
 • divizia-dyh-a-preglejok-17
 • divizia-dyh-a-preglejok-18
 • divizia-dyh-a-preglejok-19
 • divizia-dyh-a-preglejok-20
 • divizia-dyh-a-preglejok-21
 • divizia-dyh-a-preglejok-22
 • divizia-dyh-a-preglejok-23
 • divizia-dyh-a-preglejok-24
 • divizia-dyh-a-preglejok-25


Výrobným produktom prevádzky v Kráľovej Lehote je technická (konštrukčná), centricky lúpaná dyha a preglejka. Pre tento účel sa spracováva buková a topoľová drevina.

Špecifikácia ponukových produktov

1. Drevina – Buk (Bk)
hrúbka: 1,3 až 2,2 mm
dĺžka: 1100 až 2300 mm
šírka: 400 až 2300 mm
vlhkosť: 4 až 8%
kvalita: ABC
2. Drevina – Topoľ (Tp)
hrúbka: 1,5 až 2,5 mm
dĺžka: 1100 až 2300 mm
šírka: 400 až 2300 mm
vlhkosť: 4 až 8%
kvalita: BC


Preglejka (PRG)

1. Buková (PRG. Bk)
2. Topoľová (PRG. Tp)
3. Kombinovaná Bk/Tp alebo Tp/Bk (podľa zoradenia vrstiev drevín)


V ponuke sú preglejky pre všeobecné použitie do interiérov aj vodovzdorné, rôznych hrúbok, rozmerov a kvality.

Maximálny rozmer ponúkaných preglejok je 1200 x 2200 mm.
Nárezom je zabezpečená požiadavka na dodávku menších formátov.

Prevádzka Kráľova Lehota
032 33 Kráľova Lehota 2
 │   Fakturačná adresa:
A-Z Lokomat spol. s r.o.
Moyzesova 7883/39
960 01 Zvolen
 │   Výkonný riaditeľ:
Martin Konôpka
Tel.: +421 917 279 008
konopka@lokomat.sk
drevar@lokomat.sk
Zahraničný obchod:
Ing. Tomáš Babčan  
Tel.: +421 45 524 07 26
Fax: +421 45 524 07 01
Mobil: +421 905 939 032
babcan@lokomat.sk
 │   Vedúci výroby:
Pavel Piovarči
Tel.: +421 917 279 001
piovarci@lokomat.sk
drevar@lokomat.sk
 │   Vedúci technického úseku:
Milan Baniari
Tel.: +421 917 279 006
drevar@lokomat.sk