loading

Kancelárie a administratívna budova

A-Z LOKOMAT s.r.o.
Jesenského 1115/58
960 01 Zvolen

Zobrazit místo A-z Lokomat, S.r.o. na větší mapě

Fakturačná adresa:
A-Z Lokomat spol. s r.o.
Moyzesova 7883/39
960 01 Zvolen
 │   Názov spoločnosti: A-Z LOKOMAT, spol. s r.o.
Obchodný register: OS BB, odd. „Sro“ vložka č. 2264/S
IČO: 316 170 34
DIČ: 2020 476 381
IČ pre DPH: SK 2020 476 381
Štatutárny orgán: Ing. Peter Rak, konateľ spoločnosti
Sekretariát:
Tel.: +421 45 524 07 00
Email: lokomat@lokomat.sk
URL: www.lokomat.sk
Podrobnejšie kontakty nájdete v jednotlivých divíziách
 │   Sklady:
Môťovská cesta 279
960 03 Zvolen
Tel.: +421 45 524 07 46
Email: sklad@lokomat.sk